Beech Wood Comb

  • 供应
    18332080
  • 日期
    2022-05-31
  • 有效期直到:
    永久

产品

种类 wood comb
产品名称 wood comb
风格样式 当代的
主要材料类型 欧洲硬木
主要材料 榉木

规格

规模 100 - 10000 片 识别 – 1次
颜色 自然木
描述
if you have any demand,pls call:
Miss Tan: ****
Ms. Yong: + ****
Mr. Liang: ****
Landline : ****

价格&条件

价格 询价
销售至: 全球范围

卖家

我确认我已阅读和理解 Fordaq 的隐私声明