Filter results
国家: 越南 清除所有

 Nam My Wood

(越南, Binh Duong Province)
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  实木面板-边缘胶接-FJL-指接材制造商
  • FSC

 Sao Nam Flooring

(越南, Binh Duong Province)
 • 201-500 员工
 • 行业 :
  地板-镶木地板生产商

 Song Thang Flooring

(越南, Nghe An Province)
 • 51-100 员工
 • 行业 :
  地板-镶木地板生产商

 Tan Pham Plywood

(越南, Ho Chi Minh City)
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  胶合板制造商

 NK Vietnam Import Export Jsc

(越南, Ha Noi city)
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  甲板生产商

 Duy Tan Ply

(越南, Ho Chi Minh City)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  胶合板制造商

 PortLand Furniture Corporation

(越南, Binh Duong Province)
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  家具配件制造商
  • FSC

 Modern Sourcing Co., Ltd

(越南, Ho Chi Minh City)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  木材产品外购
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  经纪人/交易员
  • FSC

 Thanh Nien Wood Co.,ltd

(越南, Ho Chi Minh)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  木进口商

 MDH Wood Viet Nam Co.,ltd

(越南, Ha Noi city)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Sindora Co., Ltd

(越南, Vinh Phuc province)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  防火板制造商

 Hao Anh FP Co.,Ltd

(越南, Ha Noi)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Linh Wood Co.,ltd

(越南, Ha Noi)
 • 51-100 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Thai Binh 1. P.E

(越南, Bien Hoa)
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  实木面板-边缘胶接-FJL-指接材制造商

 Nam Chau Trading Co.,Ltd

(越南, Ha Noi)
 • 11-20 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Kim Anh Trading Co.,Ltd

(越南, Ho Chi Minh )
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  木进口商

 TC XANH Company Limited

(越南, Ha Noi )
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  木进口商
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  胶合板制造商

 SSR Vietnam

(越南, Ho Chi Minh City)
 • 1000+ 员工
 • 行业 :
  指接|胶接
  • FSC

 ACE WOOD company ltd

(越南, Bac Ninh Province)
 • 51-100 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Tsung Chang Industries Co., Ltd

(越南, Binh Duong province)
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  木制小球制造商
  • FSC
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  出口商
  • FSC
  • ISO (9000 or 14001)

 An Phat Cuong Corporation

(越南, Binh Duong Province)
 • 201-500 员工
 • 行业 :
  订制家具制造商

 Viet Delta Industry Co., Ltd

(越南, Ho Chi Minh City)
 • 101-200 员工
 • 行业 :
  胶合板制造商

请注意, 只有一些特选的成员在该目录下。
以达到所有的成员以最有效的方式, 请你发布您的提供或需求在市场兰页面 请求的市场。”