Filter results
国家: 香港 清除所有
 • 11-20 员工
 • 行业 :
  木进口商

 GOOD TRADE (HK) LIMITED

(香港, Hong Kong)
 • 201-500 员工
 • 行业 :
  出口商
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Zephyr Global Resources Limited

(香港, Hong Kong)
 • 51-100 员工
 • 行业 :
  圆木装车机
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  经纪人/交易员

 B-REC Ltd

(香港, Hong Kong)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Santero Limited

(香港, Hong kong)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  木进口商

 Basic Materials Limited

(香港, Hong Kong)
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  热带硬木锯木厂

 QUART WOOD CO.

(香港, Kowloon)
 • 51-100 员工
 • 行业 :
  胶合板制造商
  • FSC

 Interbuild Far East (HK) Ltd.

(香港, Hong Kong)
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  实木面板-边缘胶接-FJL-指接材制造商

 SQ Prime International Ltd

(香港, Hong Kong)
 • 11-20 员工
 • 行业 :
  热带硬木锯木厂

 JALEX TRADE INTERNATIONAL LTD

(香港, MONGKOK)
1
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  销售代理-分销-销售代表

 MeadoWood Resources Ltd

(香港, Hong Kong)
 • 行业 :
  货盘制造商
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  木进口商

 MBM Limited

(香港, Kowloon Bay)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  木材切销-锯切灰尘-木片-树皮制造商

 Sunny Eternal International Ltd

(香港, hong kong)
 • 11-20 员工
 • 行业 :
  其他
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  木材进口商

 Woodland Materials Limited

(香港, Wanchai)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  地板-镶木地板生产商

 Green Target Ltd

(香港, Hong Kong)
 • 21-50 员工
 • 行业 :
  经纪人/交易员

 HK Wood Products

(香港, Hong Kong)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  软木锯材厂

 Ecolutions Limited

(香港, Hong Kong)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  出口商
  • FSC

 GOLD DEER

(香港, Kowloon)
 • 11-20 员工
 • 行业 :
  纤维板-中密度、高密度制造商

 Majestic Outsourcing Co. Ltd.

(香港, Hong Kong)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  出口商

 Kenfe Engineering Company

(香港, Hong Kong China)
 • 1-5 员工
 • 行业 :
  经纪人/交易员

 MST GROUP LTD

(香港, Hogkong)
 • 6-10 员工
 • 行业 :
  经纪人/交易员

请注意, 只有一些特选的成员在该目录下。
以达到所有的成员以最有效的方式, 请你发布您的提供或需求在市场兰页面 请求的市场。”